Media profesionale online

Qëllimet

Të shfaqen ato media online që plotësojnë kriteret e detyrueshme të KEM për të qenë pjesë e regjistritë të mediave profesionale online. Kriteret ndahen në dy pjesë, kritere të detyrueshme dhe të pëlqyeshme për të qenë pjesë e këtij regjistri. Kjo faqe duhet të jep një paraqitje vizuale se cilat media online i plotësojnë kriteret e detyrueshme (standarde minimale që janë të nevojshme për të plotësuar si pjesë e regjistrit).

ЗНМ
ЗНМ
ЗНМ
ЗНМ

Regjistri i anëtarëve

• Në pajtim me rregullat
• Informata me interes publik
• Kanë publikuar çmimet
• Kanë domain MK
 
https://www.mkd.mk
• Në pajtim me rregullat
• Informata me interes publik
• Kanë publikuar çmimet
• Kanë domain MK
 
https://plusinfo.mk
• Në pajtim me rregullat
• Tekste të nënshkruara nga autori
• Informata me interes publik
• Kanë domain MK
 
https://sdk.mk/
• Në pajtim me rregullat
• Informata me interes publik
• Kanë publikuar çmimet
• Kanë domain MK
 
https://a1on.mk
• Në pajtim me rregullat
• Informata me interes publik
• Kanë publikuar çmimet
• Kanë domain MK
 
https://ako.mk
• Në pajtim me rregullat
• Tekste të nënshkruara nga autori
• Informata me interes publik
• Kanë publikuar çmimet
• Kanë domain MK
https://novatv.mk/
• Në pajtim me rregullat
• Kanë publikuar çmimet
• Kanë domain MK
 
http://zenitprilep.com.mk
• Në pajtim me rregullat
• Informata me interes publik
• Kanë domain MK
 
https://360stepeni.mk
• Në pajtim me rregullat
• Informata me interes publik
• Kanë publikuar çmimet
• Kanë domain MK
 
https://24info.mk
• Në pajtim me rregullat
• Informata me interes publik
• Kanë domain MK
 
https://irl.mk/
• Në pajtim me rregullat
• Informata me interes publik
• Kanë publikuar çmimet
• Kanë domain MK
 
https://denar.mk
• Në pajtim me rregullat
• Informata me interes publik
• Kanë publikuar çmimet
• Kanë domain MK
 
http://zurnal.mk
• Në pajtim me rregullat
• Informata me interes publik
• Kanë publikuar çmimet
• Kanë domain MK
 
https://bitolanews.mk
• Në pajtim me rregullat
• Informata me interes publik
• Kanë publikuar çmimet
• Kanë domain MK
 
http://www.dosie.mk
• Në pajtim me rregullat
• Informata me interes publik
• Kanë publikuar çmimet
• Kanë domain MK
 
https://sport1.mk
• Në pajtim me rregullat
• Informata me interes publik
• Kanë publikuar çmimet
• Kanë domain MK
 
https://gostivarisot.mk
• Në pajtim me rregullat
• Informata me interes publik
• Kanë publikuar çmimet
• Kanë domain MK
 
https://mtm.mk
• Në pajtim me rregullat
• Informata me interes publik
• Kanë publikuar çmimet
• Kanë domain MK
 
https://skopskiportal.mk
• Në pajtim me rregullat
• Informata me interes publik
• Kanë domain MK
 
https://tera.mk
• Në pajtim me rregullat
• Informata me interes publik
• Kanë publikuar çmimet
• Kanë domain MK
 
https://setaliste.com.mk
• Në pajtim me rregullat
• Informata me interes publik
• Kanë publikuar çmimet
• Kanë domain MK
 
https://gostivarpress.mk
• Në pajtim me rregullat
• Informata me interes publik
• Kanë publikuar çmimet
• Kanë domain MK
 
http://apla.mk
• Në pajtim me rregullat
• Informata me interes publik
• Kanë publikuar çmimet
• Kanë domain MK
 
https://centar.mk
• Në pajtim me rregullat
• Informata me interes publik
• Kanë domain MK
 
http://denesmagazin.mk
• Në pajtim me rregullat
• Informata me interes publik
• Kanë publikuar çmimet
• Kanë domain MK
 
http://makpress.mk
• Në pajtim me rregullat
• Informata me interes publik
• Kanë publikuar çmimet
• Kanë domain MK
 
http://flaka.com.mk
• Në pajtim me rregullat
• Informata me interes publik
• Kanë publikuar çmimet
• Kanë domain MK
 
https://www.vecer.press
• Në pajtim me rregullat
• Informata me interes publik
• Kanë domain MK
 
https://autoinfo.mk
• Në pajtim me rregullat
• Informata me interes publik
• Kanë publikuar çmimet
• Kanë domain MK
 
https://www.slobodenpecat.mk
• Në pajtim me rregullat
• Informata me interes publik
• Kanë publikuar çmimet
• Kanë domain MK
 
https://fokus.mk
• Në pajtim me rregullat
• Tekste të nënshkruara nga autori
• Informata me interes publik
• Kanë domain MK
 
https://kapital.mk
• Në pajtim me rregullat
• Informata me interes publik
• Kanë publikuar çmimet
• Kanë domain MK
 
http://ulica.mk
• Në pajtim me rregullat
• Informata me interes publik
• Kanë domain MK
 
https://vistinomer.mk
• Në pajtim me rregullat
• Informata me interes publik
• Kanë publikuar çmimet
 
https://www.dw.com/mk
• Informata me interes publik
• Kanë domain MK
 
https://frontline.mk
• Në pajtim me rregullat
• Tekste të nënshkruara nga autori
• Informata me interes publik
• Kanë domain MK
 
https://civilmedia.mk
• Tekste të nënshkruara nga autori
• Informata me interes publik
• Kanë domain MK
 
http://drejt.mk
• Tekste të nënshkruara nga autori
• Informata me interes publik
• Kanë domain MK
 
https://greencivil.mk
• Në pajtim me rregullat
• Tekste të nënshkruara nga autori
• Informata me interes publik
• Kanë domain MK
 
https://clp.mk
• Në pajtim me rregullat
• Informata me interes publik
 
https://in7.tv
• Në pajtim me rregullat
• Informata me interes publik
• Kanë publikuar çmimet
• Kanë domain MK
 
https://www.porta3.mk
• Në pajtim me rregullat
• Informata me interes publik
• Kanë publikuar çmimet
• Kanë domain MK
 
https://faktor.mk
• Në pajtim me rregullat
• Informata me interes publik
• Kanë domain MK
 
https://emagazin.mk
• Në pajtim me rregullat
• Informata me interes publik
• Kanë publikuar çmimet
• Kanë domain MK
 
https://www.libertas.mk
• Në pajtim me rregullat
• Informata me interes publik
• Kanë publikuar çmimet
• Kanë domain MK
 
http://webohrid.com
• Në pajtim me rregullat
• Informata me interes publik
• Kanë publikuar çmimet
 
http://ohridnet.com
• Në pajtim me rregullat
• Informata me interes publik
 
https://www.ohridnews.com
• Në pajtim me rregullat
• Informata me interes publik
• Kanë domain MK
 
https://meta.mk
• Në pajtim me rregullat
• Informata me interes publik
• Kanë publikuar çmimet
 
https://www.almakos.com
• Në pajtim me rregullat
• Informata me interes publik
• Kanë domain MK
 
https://kumanovonews.mk
• Në pajtim me rregullat
• Informata me interes publik
• Kanë domain MK
 
http://jugoinfo.mk
• Në pajtim me rregullat
• Informata me interes publik
• Kanë publikuar çmimet
• Kanë domain MK
 
https://portalb.mk
• Në pajtim me rregullat
• Informata me interes publik
• Kanë publikuar çmimet
 
https://ina-online.net
• Në pajtim me rregullat
• Informata me interes publik
• Kanë publikuar çmimet
• Kanë domain MK
 
https://ekipa.mk
• Në pajtim me rregullat
• Informata me interes publik
• Kanë domain MK
 
https://instore.mk
• Në pajtim me rregullat
• Informata me interes publik
• Kanë publikuar çmimet
• Kanë domain MK
 
https://www.24fudbal.com.mk
• Në pajtim me rregullat
• Informata me interes publik
• Kanë domain MK
 
http://bitolskivesnik.mk
• Në pajtim me rregullat
• Informata me interes publik
• Kanë domain MK
 
https://www.radiomof.mk
• Në pajtim me rregullat
• Informata me interes publik
• Kanë domain MK
 
https://derbi.mk
• Në pajtim me rregullat
• Informata me interes publik
• Kanë domain MK
 
http://scoop.mk
• Në pajtim me rregullat
• Informata me interes publik
• Kanë domain MK
 
http://inbox7.mk
• Në pajtim me rregullat
• Informata me interes publik
• Kanë publikuar çmimet
• Kanë domain MK
 
http://lajmi.mk
• Në pajtim me rregullat
• Informata me interes publik
• Kanë domain MK
 
https://24.mk
• Në pajtim me rregullat
• Informata me interes publik
• Kanë domain MK
 
https://drnka.mk
• Në pajtim me rregullat
• Informata me interes publik
• Kanë domain MK
 
https://tv21.tv
• Në pajtim me rregullat
• Informata me interes publik
• Kanë domain MK
 
https://www.slobodnaevropa.mk
• Në pajtim me rregullat
• Informata me interes publik
• Kanë publikuar çmimet
• Kanë domain MK
 
https://makfax.com.mk
• Në pajtim me rregullat
• Informata me interes publik
• Kanë domain MK
 
http://kanal77.mk
• Në pajtim me rregullat
• Informata me interes publik
• Kanë domain MK
 
https://mms.mk
• Në pajtim me rregullat
• Informata me interes publik
• Kanë domain MK
 
https://lokalno.mk
• Në pajtim me rregullat
• Informata me interes publik
• Kanë publikuar çmimet
• Kanë domain MK
 
https://standard.mk
• Në pajtim me rregullat
• Informata me interes publik
• Kanë publikuar çmimet
• Kanë domain MK
 
https://off.net.mk
• Në pajtim me rregullat
• Informata me interes publik
• Kanë domain MK
 
https://vidivaka.mk
• Në pajtim me rregullat
• Informata me interes publik
• Kanë publikuar çmimet
• Kanë domain MK
 
https://kumanovskimuabeti.mk
• Në pajtim me rregullat
• Informata me interes publik
• Kanë domain MK
 
https://opus.mk
• Në pajtim me rregullat
• Informata me interes publik
• Kanë domain MK
 
https://trendmagazine.mk
• Në pajtim me rregullat
• Informata me interes publik
• Kanë domain MK
 
https://aktuelno.mk
• Në pajtim me rregullat
• Informata me interes publik
• Kanë publikuar çmimet
• Kanë domain MK
 
http://duma.mk
• Në pajtim me rregullat
• Informata me interes publik
• Kanë domain MK
 
https://tetovoinfo.mk
• Në pajtim me rregullat
• Informata me interes publik
• Kanë domain MK
 
https://zelenaberza.com.mk
• Në pajtim me rregullat
• Informata me interes publik
• Kanë publikuar çmimet
• Kanë domain MK
 
https://sportm.mk
• Në pajtim me rregullat
• Informata me interes publik
• Kanë publikuar çmimet
• Kanë domain MK
 
https://4news.mk
• Në pajtim me rregullat
• Informata me interes publik
• Kanë domain MK
 
https://fol.mk
• Në pajtim me rregullat
• Informata me interes publik
• Kanë domain MK
 
https://glas.mk
• Në pajtim me rregullat
• Informata me interes publik
 
https://tetova1.com
• Në pajtim me rregullat
• Informata me interes publik
• Kanë publikuar çmimet
 
https://zyrtare.net
• Në pajtim me rregullat
• Informata me interes publik
• Kanë publikuar çmimet
 
https://shprehja.com
• Në pajtim me rregullat
• Informata me interes publik
• Kanë publikuar çmimet
• Kanë domain MK
 
http://www.arsalbanica.mk
• Në pajtim me rregullat
• Informata me interes publik
• Kanë publikuar çmimet
• Kanë domain MK
 
https://nmd.mk
• Në pajtim me rregullat
• Informata me interes publik
• Kanë domain MK
 
https://prizma.mk
• Në pajtim me rregullat
• Informata me interes publik
 
http://shenja.tv
• Në pajtim me rregullat
• Informata me interes publik
• Kanë publikuar çmimet
• Kanë domain MK
 
http://sportmedia.mk
• Në pajtim me rregullat
• Informata me interes publik
• Kanë publikuar çmimet
• Kanë domain MK
 
http://fjala.mk
• Në pajtim me rregullat
• Tekste të nënshkruara nga autori
• Informata me interes publik
• Kanë domain MK
 
http://radiopela.mk
• Në pajtim me rregullat
• Informata me interes publik
 
http://gazetaexpress.com
• Në pajtim me rregullat
• Informata me interes publik
• Kanë publikuar çmimet
 
http://pressonline.mk
• Në pajtim me rregullat
• Tekste të nënshkruara nga autori
• Informata me interes publik
• Kanë publikuar çmimet
• Kanë domain MK
http://doktori.mk
• Në pajtim me rregullat
• Tekste të nënshkruara nga autori
• Informata me interes publik
• Kanë publikuar çmimet
 
https://kdpolitik.com/mk/
• Në pajtim me rregullat
• Informata me interes publik
• Kanë publikuar çmimet
 
http://tvkoha.tv
• Në pajtim me rregullat
• Informata me interes publik
• Kanë domain MK
 
http://text.mk
• Në pajtim me rregullat
• Informata me interes publik
 
http://makmoda.com
• Në pajtim me rregullat
• Informata me interes publik
• Kanë publikuar çmimet
 
https://tetovasot.com
• Në pajtim me rregullat
• Informata me interes publik
• Kanë domain MK
 
https://koha.mk
• Në pajtim me rregullat
• Informata me interes publik
• Kanë publikuar çmimet
• Kanë domain MK
 
http://radovisnews.mk/
• Në pajtim me rregullat
• Tekste të nënshkruara nga autori
• Informata me interes publik
• Kanë publikuar çmimet
 
https://euromobilnost.com
• Në pajtim me rregullat
• Tekste të nënshkruara nga autori
• Informata me interes publik
• Kanë domain MK
 
https://istokpress.mk
• Në pajtim me rregullat
• Tekste të nënshkruara nga autori
• Informata me interes publik
• Kanë publikuar çmimet
• Kanë domain MK
https://nezavisen.mk
• Në pajtim me rregullat
• Informata me interes publik
• Kanë publikuar çmimet
 
https://kajgana.com
• Në pajtim me rregullat
• Informata me interes publik
• Kanë publikuar çmimet
• Kanë domain MK
 
https://flakatv.mk
• Në pajtim me rregullat
• Informata me interes publik
• Kanë publikuar çmimet
• Kanë domain MK
 
https://topnews.mk
• Në pajtim me rregullat
• Informata me interes publik
• Kanë publikuar çmimet
 
https://ohrid1.com
• Në pajtim me rregullat
• Informata me interes publik
• Kanë domain MK
 
https://skopje1.mk
• Në pajtim me rregullat
• Tekste të nënshkruara nga autori
• Informata me interes publik
• Kanë domain MK
 
https://aa.com.tr/mk
• Në pajtim me rregullat
• Informata me interes publik
• Kanë publikuar çmimet
• Kanë domain MK
 
https://biznisvesti.mk
• Në pajtim me rregullat
• Informata me interes publik
• Kanë publikuar çmimet
• Kanë domain MK
 
https://ekran.mk
• Në pajtim me rregullat
• Tekste të nënshkruara nga autori
• Informata me interes publik
• Kanë publikuar çmimet
• Kanë domain MK
http://fakulteti.mk
• Në pajtim me rregullat
• Tekste të nënshkruara nga autori
• Informata me interes publik
• Kanë publikuar çmimet
• Kanë domain MK
http://deca.mk
• Në pajtim me rregullat
• Informata me interes publik
• Kanë domain MK
 
http://www.radiokocani.mk
• Në pajtim me rregullat
• Informata me interes publik
• Kanë publikuar çmimet
• Kanë domain MK
 
https://agrotim.mk
• Në pajtim me rregullat
• Informata me interes publik
• Kanë publikuar çmimet
• Kanë domain MK
 
https://mnet.mk
• Në pajtim me rregullat
• Informata me interes publik
• Kanë publikuar çmimet
• Kanë domain MK
 
https://mediaset.mk
• Në pajtim me rregullat
• Informata me interes publik
• Kanë publikuar çmimet
• Kanë domain MK
 
https://24vakti.mk
• Në pajtim me rregullat
• Informata me interes publik
• Kanë publikuar çmimet
• Kanë domain MK
 
https://www.kulart.mk
• Në pajtim me rregullat
• Informata me interes publik
• Kanë domain MK
 
http://rtk.mk
• Në pajtim me rregullat
• Informata me interes publik
• Kanë domain MK
 
http://ohridpress.com.mk
• Në pajtim me rregullat
• Informata me interes publik
• Kanë domain MK
 
https://inpress.com.mk
• Në pajtim me rregullat
• Informata me interes publik
• Kanë domain MK
 
https://romapress.mk/
• Në pajtim me rregullat
• Tekste të nënshkruara nga autori
• Informata me interes publik
• Kanë domain MK
 
https://infokompas.com.mk
• Në pajtim me rregullat
• Informata me interes publik
• Kanë publikuar çmimet
• Kanë domain MK
 
https://izvoz.mk/
• Në pajtim me rregullat
• Tekste të nënshkruara nga autori
• Informata me interes publik
• Kanë publikuar çmimet
• Kanë domain MK
https://www.it.mk/
• Në pajtim me rregullat
• Kanë publikuar çmimet
• Kanë domain MK
 
https://24auto.mk/
• Në pajtim me rregullat
• Informata me interes publik
• Kanë publikuar çmimet
• Kanë domain MK
 
https://www.brif.mk/
• Në pajtim me rregullat
• Informata me interes publik
• Kanë publikuar çmimet
• Kanë domain MK
 
http://ekonomijaibiznis.mk/
• Në pajtim me rregullat
• Informata me interes publik
• Kanë publikuar çmimet
• Kanë domain MK
 
https://www.smartportal.mk/
• Në pajtim me rregullat
• Informata me interes publik
• Kanë domain MK
 
http://ktv.mk/
• Në pajtim me rregullat
• Tekste të nënshkruara nga autori
• Informata me interes publik
• Kanë domain MK
 
https://24rakomet.mk/
• Në pajtim me rregullat
• Informata me interes publik
• Kanë publikuar çmimet
 
https://batali.net/
• Në pajtim me rregullat
• Informata me interes publik
• Kanë publikuar çmimet
• Kanë domain MK
 
https://dnevninovosti.mk/
• Në pajtim me rregullat
• Tekste të nënshkruara nga autori
• Informata me interes publik
• Kanë publikuar çmimet
 
https://www.pacensure.com/
• Në pajtim me rregullat
• Tekste të nënshkruara nga autori
• Informata me interes publik
 
https://www.kanalvis.com/
• Në pajtim me rregullat
• Tekste të nënshkruara nga autori
• Informata me interes publik
• Kanë publikuar çmimet
• Kanë domain MK
https://www.popularno.mk/
• Në pajtim me rregullat
• Informata me interes publik
• Kanë publikuar çmimet
• Kanë domain MK
 
https://lobi.mk/
• Në pajtim me rregullat
• Tekste të nënshkruara nga autori
• Informata me interes publik
 
http://schoolture.info/
• Në pajtim me rregullat
• Informata me interes publik
• Kanë domain MK
 
https://zoom.mk/
• Në pajtim me rregullat
• Informata me interes publik
• Kanë domain MK
 
https://inovativnost.mk/
• Në pajtim me rregullat
• Tekste të nënshkruara nga autori
• Informata me interes publik
• Kanë publikuar çmimet
• Kanë domain MK
https://www.novamakedonija.com.mk/
• Në pajtim me rregullat
• Tekste të nënshkruara nga autori
• Informata me interes publik
• Kanë publikuar çmimet
• Kanë domain MK
https://zenskimagazin.mk/
• Në pajtim me rregullat
• Tekste të nënshkruara nga autori
• Informata me interes publik
• Kanë publikuar çmimet
• Kanë domain MK
https://umno.mk/
• Në pajtim me rregullat
• Tekste të nënshkruara nga autori
• Informata me interes publik
• Kanë publikuar çmimet
• Kanë domain MK
https://makfudbal.mk/
• Në pajtim me rregullat
• Tekste të nënshkruara nga autori
• Informata me interes publik
• Kanë publikuar çmimet
• Kanë domain MK
https://opserver.mk/
• Në pajtim me rregullat
• Informata me interes publik
• Kanë publikuar çmimet
• Kanë domain MK
 
http://www.g-sport.mk/
• Në pajtim me rregullat
• Tekste të nënshkruara nga autori
• Informata me interes publik
 
https://roma-news.com/
• Në pajtim me rregullat
• Tekste të nënshkruara nga autori
• Informata me interes publik
• Kanë domain MK
 
https://goce.mk/
• Në pajtim me rregullat
• Tekste të nënshkruara nga autori
• Informata me interes publik
 
https://mojzbor.com/
Промедиа

© Copyright - Promedia.
Të gjitha të drejtat e rezervuara

Kjo ueb faqe nuk ka lidhje me organizatën qytetare „Promedia“