Професионални онлајн медиуми


Назив на медиум:

Спортмедиа

Импресум:

Главен и одговорен уредник: Марија Ковачева
Редакција: Зоран Ѓоршоски, Марија Ковачева, Весна Николовска, Марјан Бошев
Фото: Петр Стојановски
https://sportmedia.mk/%d0%b8%d0%bc%d0%bf%d1%80%d0%b5%d1%81%d1%83%d0%bc/

Веб сајт: 
Контакт:

ул. 1737 бр. 32 локал 27, Скопје
+389 78 330295
sportmedia@sportmedia.mk

Сопственик на медиум:

Управител: Зоран Ѓоршоски
СПОРТМЕДИА ПРЕСС ДООЕЛ Скопје

Промедиа

© Copyright - Промедиа.
Сите права се задржани.

Оваа веб страна нема поврзаност со граѓанската организација „Промедиа“