Media profesionale online


Emër:

Biznisvesti.mk

Impressum:

Главен и одговорен уредник: Тони Ивановски
ttps://www.biznisvesti.mk/impresum/

Kontakt:

Тони Ивановски
+389 70 276964
biznis@biznisvesti.mk

Pronar:

Онлај Експерт ДОО
Тони Ивановски

Marketing:

Објавен ценовник за рекламирање на: https://www.biznisvesti.mk/kontakt/

Промедиа

© Copyright - Promedia.
Të gjitha të drejtat e rezervuara

Kjo ueb faqe nuk ka lidhje me organizatën qytetare „Promedia“