Професионални онлајн медиуми


Назив на медиум:

Biznisvesti.mk

Импресум:

Главен и одговорен уредник: Тони Ивановски
ttps://www.biznisvesti.mk/impresum/

Веб сајт: 
Контакт:

Тони Ивановски
+389 70 276964
biznis@biznisvesti.mk

Сопственик на медиум:

Онлај Експерт ДОО
Тони Ивановски

Маркетинг:

Објавен ценовник за рекламирање на: https://www.biznisvesti.mk/kontakt/

Промедиа

© Copyright - Промедиа.
Сите права се задржани.

Оваа веб страна нема поврзаност со граѓанската организација „Промедиа“