Професионални онлајн медиуми


Назив на медиум:

makpress.mk

Импресум:

Главен и одговорен уредник: Филип Ѓоршовски
Редакција/Соработници: Бојан Галевски, Душан Бекриќ и други: https://makpress.mk/Home/Contact

Веб сајт: 
Контакт:

Михаил Чаков 9-3/1, Скопје
+389 (0)76 339 108
info@makpress.mk
kontakt@makpress.mk
kontakt@nextlevelsolution.mk

Сопственик на медиум:

Друштво за маркетинг и медиуми Некст левел солушнс ДООЕЛ Скопје

Маркетинг:

Објавен ценовник за рекламирање на:
https://makpress.mk/docs/Cenovnik%20-%20Septemvri%202018.pdf

Промедиа

© Copyright - Промедиа.
Сите права се задржани.

Оваа веб страна нема поврзаност со граѓанската организација „Промедиа“