Професионални онлајн медиуми


Назив на медиум:

Ohrid1.com

Импресум:

Главен уредник: Весна Баштованска
Редакција: Љупчо Таневски иКристијан Ставревски
Техничко лице: Арбен Демировски
https://ohrid1.com/%d0%b8%d0%bc%d0%bf%d0%b5%d1%81%d1%83%d0%bc

Веб сајт: 
Контакт:

Љупчо Таневски
+389 75 33 33 75
megastarprodukcija@gmail.com; bastovanska@gmail.com

Сопственик на медиум:

ЛТ Треид ДООЕЛ - Охрид
Љупчо Таневски

Маркетинг:

Објавен ценовник за рекламирање на: https://ohrid1.com/%d0%bc%d0%b0%d1%80%d0%ba%d0%b5%d1%82%d0%b8%d0%bd%d0%b3

Промедиа

© Copyright - Промедиа.
Сите права се задржани.

Оваа веб страна нема поврзаност со граѓанската организација „Промедиа“