Професионални онлајн медиуми


Назив на медиум:

frontline.mk

Импресум:

Главен уредник: Џабир Дерала Одговорна уредничка: Биљана Јордановска Редакција: Ивана Терзиевска Зафировска и други: https://frontline.mk/impresum/

Веб сајт: 
Контакт:

Благоја Муцето 35б, Скопје +389 (0)70 734 044 frontline.mk.01@gmail.com

Сопственик на медиум:

„Шорткат“ – Друштво за филмска продукција, уметност и издаваштво – Скопје

Маркетинг:

Нема објавено ценовник за рекламирање, само контакт информации: https://frontline.mk/marketing/

Промедиа

© Copyright - Промедиа.
Сите права се задржани.

Оваа веб страна нема поврзаност со граѓанската организација „Промедиа“