Професионални онлајн медиуми


Назив на медиум:

Журнал

Импресум:

Уредник: Џенур Исени
Редакција: Зекирија Хаџиу (новинар), Лендина Емини (новинар) и други
https://zurnal.mk/%d0%b8%d0%bc%d0%bf%d1%80%d0%b5%d1%81%d1%83%d0%bc/

Веб сајт: 
Контакт:

Димитрие Чуповски 4/2-11, Скопје
+ 389 (0)2 3217 815
info @ zurnal.mk

Сопственик на медиум:

ЖУРНАЛ ИНФО ДООЕЛ Скопје

Маркетинг:

Објавен ценовник за рекламирање на: https://zurnal.mk/%d0%bc%d0%b0%d1%80%d0%ba%d0%b5%d1%82%d0%b8%d0%bd%d0%b3/

Промедиа

© Copyright - Промедиа.
Сите права се задржани.

Оваа веб страна нема поврзаност со граѓанската организација „Промедиа“