Професионални онлајн медиуми


Назив на медиум:

Mnet.mk

Импресум:

Главен уредник: д-р Благој Серсемов
Редакција: Славица Величковска, Драги Герасимов – Пушка и Надица Стојковска
Камера и монтажа: Трајче Андонов и Горан Христовски https://mnet.mk/%d0%b8%d0%bc%d0%bf%d1%80%d0%b5%d1%81%d1%83%d0%bc/

Веб сајт: 
Контакт:

ул. Коле Неделковски бр. 19 - Штип
+389 78 319-868
contact@mnet.mk

Сопственик на медиум:

М Нет - ХД - ДОО Штип
Благој Серсемов, Трајче Андонов и Горан Христовски

Маркетинг:

Објавен ценовник за рекламирање на: https://mnet.mk/%d1%86%d0%b5%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%bd%d0%b8%d0%ba-%d0%b7%d0%b0-%d1%80%d0%b5%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d0%bc%d0%b8%d1%80%d0%b0%d1%9a%d0%b5/

Промедиа

© Copyright - Промедиа.
Сите права се задржани.

Оваа веб страна нема поврзаност со граѓанската организација „Промедиа“