Професионални онлајн медиуми


Назив на медиум:

Сведок

Импресум:

Сопственик и главен уредник: Саше Димовски

Дизајн: Никола Цацаноски и Сашко Димовски

Соработници; Александар Донев, Сузана Николова и Мики Шаповски

Сметководство; Лилјана Филипински

Правен застапник; Адвокатско друштво "Билески" Скопје

Контакт:

Адреса: ул. Анастас Митрев 1, 1000 Скопје
Контакт телефон: 075223339
Mail: ssasko950@gmail.com

Сопственик на медиум:

ЗГ за заштита на човековите слободи и права СВЕДОК Скопје

Маркетинг:

За ценовник за рекламирање и услови за деловна соработка контактирајте:
kontakt@svedok.org.mk
Телефон: 02/ 3125 259 и 075/ 223339
marketing@svedok.org.mk

Промедиа

© Copyright - Промедиа.
Сите права се задржани.

Оваа веб страна нема поврзаност со граѓанската организација „Промедиа“