Професионални онлајн медиуми


Назив на медиум:

ohridnet.com

Импресум:

Главен и одговорен уредник: Соња Рилковска
Редакција: Биљана Николоска (новинар) Даниел Рилковски (фотограф) и други http://www.ohridnet.com/%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D0%BC

Веб сајт: 
Контакт:

Ванчо Николески 5-1/1, Охрид
+389 (0)71 371 738
+389 (0)46 260 246
contact@ohridnet.com

Сопственик на медиум:

ДООЕЛ „Охриднет.ком“

Маркетинг:

Нема објавено ценовник за рекламирање, само контакт информации: marketing@ohridnet.com

Промедиа

© Copyright - Промедиа.
Сите права се задржани.

Оваа веб страна нема поврзаност со граѓанската организација „Промедиа“