Професионални онлајн медиуми


Назив на медиум:

tera.mk

Импресум:

Главен и одговорен уредник: Стево Башуровски-
Редакција: Весна Шеровска (новинар), Маја Богоевска (новинар) и други https://tera.mk/za-nas/

Веб сајт: 
Контакт:

Јанко Палигора бб. Битола
+389 (0)47 258 080
tera@tera.mk

Сопственик на медиум:

ТРГОВСКО РАДИОДИФУЗНО ДРУШТВО ТВ СТУДИО ТЕРА МАНГОВСКИ ЗОРАН БИТОЛА ДООЕЛ

Маркетинг:

Маркетинг на: https://tera.mk/marketing/
о нема објавено ценовник, само информација за начин на рекламирање

Промедиа

© Copyright - Промедиа.
Сите права се задржани.

Оваа веб страна нема поврзаност со граѓанската организација „Промедиа“