Media profesionale online


Emër:

jugoinfo.mk

Impressum:

Главен уредник: Веле Појразовски

https://jugoinfo.mk/impresum/

Web site: 
Kontakt:

Илинденска 28, Струмица
+389 (0)75 310 149
info@jugoinfo.mk

Pronar:

Здружение за медиумска писменост „Медија флеш“ – Струмица

Marketing:

Објавен ценовник на: https://jugoinfo.mk/marketing/

Промедиа

© Copyright - Promedia.
Të gjitha të drejtat e rezervuara

Kjo ueb faqe nuk ka lidhje me organizatën qytetare „Promedia“