Професионални онлајн медиуми


Назив на медиум:

jugoinfo.mk

Импресум:

Главен уредник: Веле Појразовски

https://jugoinfo.mk/impresum/

Веб сајт: 
Контакт:

Илинденска 28, Струмица
+389 (0)75 310 149
info@jugoinfo.mk

Сопственик на медиум:

Здружение за медиумска писменост „Медија флеш“ – Струмица

Маркетинг:

Објавен ценовник на: https://jugoinfo.mk/marketing/

Промедиа

© Copyright - Промедиа.
Сите права се задржани.

Оваа веб страна нема поврзаност со граѓанската организација „Промедиа“