Професионални онлајн медиуми


Назив на медиум:

CRNOBELO.com

Импресум:

Извршен директор
Игор Поповски

Оперативен директор
Емилија Петровска Поповска

Главен уредник
Моника Митревска

Заменик главен уредник
Симона Симионова

Уредници
Софија Спирова
Билјана Стамова Боневска
Андријана Јовановска

Соработници
Милош Димковски
Маријана Гаврилова
Ангел Божинов
Ивана Јариќ Соуса
Сашка Шалевска
Елизабета Поповска
Кирил Ангелов

Систем администратор
Зоран Димовски

Веб сајт: 
Контакт:

contact@crnobelo.com

Сопственик на медиум:

ЦРНОБЕЛО МЕДИА ДООЕЛ

Маркетинг:

Емилија Петровска Поповска
marketing@crnobelo.com

Промедиа

© Copyright - Промедиа.
Сите права се задржани.

Оваа веб страна нема поврзаност со граѓанската организација „Промедиа“