Media profesionale online


Emër:

in7.tv

Impressum:

Одговорен уредник: Albrim Hoxha Редакција: Agron Shaqiri

Web site: 
Kontakt:

Мито Х.Јасмин 30-2/11, Скопје
+389 (0)71 612 166
info@in7.tv

Pronar:

ДРУШТВО ЗА НОВИНСКО ИЗДАВАЧКА ДЕЈНОСТ, МАРКЕТИНГ И УСЛУГИ БОУЛЕВАРД ДООЕЛ СКОПЈЕ

Marketing:

Нема објавено ценовник за рекламирање

Промедиа

© Copyright - Promedia.
Të gjitha të drejtat e rezervuara

Kjo ueb faqe nuk ka lidhje me organizatën qytetare „Promedia“