Професионални онлајн медиуми


Назив на медиум:

in7.tv

Импресум:

Одговорен уредник: Albrim Hoxha Редакција: Agron Shaqiri

Веб сајт: 
Контакт:

Мито Х.Јасмин 30-2/11, Скопје
+389 (0)71 612 166
info@in7.tv

Сопственик на медиум:

ДРУШТВО ЗА НОВИНСКО ИЗДАВАЧКА ДЕЈНОСТ, МАРКЕТИНГ И УСЛУГИ БОУЛЕВАРД ДООЕЛ СКОПЈЕ

Маркетинг:

Нема објавено ценовник за рекламирање

Промедиа

© Copyright - Промедиа.
Сите права се задржани.

Оваа веб страна нема поврзаност со граѓанската организација „Промедиа“