Media profesionale online


Emër:

Lobi.mk

Impressum:

Главен уредник: Дритон Зенку

https://lobi.mk/impresium/

Web site: 
Kontakt:

Дритон Зенку
+389 070 70 90 80
info@lobi.mk
zenku@lobi.mk

Pronar:

- Сопственик Неџмије Зенки
- Основач Неџмије Зенки

Marketing:

Објавен ценовник за рекламирање на: https://lobi.mk/marketing/

Промедиа

© Copyright - Promedia.
Të gjitha të drejtat e rezervuara

Kjo ueb faqe nuk ka lidhje me organizatën qytetare „Promedia“