Media profesionale online


Emër:

SHENJA

Impressum:

Главен и одговорен уредник - Исмаил Синани
Уредник - Агим Фазлиу
https://shenja.tv/stafi/

Web site: 
Kontakt:

shenjaofficial@gmail.com
02 622 621

Pronar:

ТВ ШЕЊА

Marketing:

Нема објавен ценовник за рекламирање

Промедиа

© Copyright - Promedia.
Të gjitha të drejtat e rezervuara

Kjo ueb faqe nuk ka lidhje me organizatën qytetare „Promedia“