Media profesionale online


Emër:

24fudbal.com.mk

Impressum:

Прозорецот Импресум не се отвара

Kontakt:

Антон Попов 121/А, Скопје
+389 (0)70 930 937
info@24fudbal.com.mk

Pronar:

Друштво за производство, трговија и услуги 24 ФАН СПОРТ 2013 ДОО Скопје

Marketing:

Објавен ценовник за рекламирање на: https://www.24fudbal.com.mk/marketing/24Fudbal-marketing.pdf

Промедиа

© Copyright - Promedia.
Të gjitha të drejtat e rezervuara

Kjo ueb faqe nuk ka lidhje me organizatën qytetare „Promedia“