Професионални онлајн медиуми


Назив на медиум:

24fudbal.com.mk

Импресум:

Прозорецот Импресум не се отвара

Веб сајт: 
Контакт:

Антон Попов 121/А, Скопје
+389 (0)70 930 937
info@24fudbal.com.mk

Сопственик на медиум:

Друштво за производство, трговија и услуги 24 ФАН СПОРТ 2013 ДОО Скопје

Маркетинг:

Објавен ценовник за рекламирање на: https://www.24fudbal.com.mk/marketing/24Fudbal-marketing.pdf

Промедиа

© Copyright - Промедиа.
Сите права се задржани.

Оваа веб страна нема поврзаност со граѓанската организација „Промедиа“