Професионални онлајн медиуми


Назив на медиум:

inbox7.mk

Импресум:

Главен и одговорен уредник: Иван Бојаџиски
Редакција: Светлана Унковска, Тони Ајтовски Адријана Митевска
http://inbox7.mk/%d0%b8%d0%bc%d0%bf%d1%80%d0%b5%d1%81%d1%83%d0%bc

Веб сајт: 
Контакт:

ул. Ристо Симионов бр. 26, Кочани
+389 70 354 587
info@inbox7.mk

Сопственик на медиум:

Здружение-Центар за истражувачко новинарство СКУП-МАКЕДОНИЈА Скопје

Маркетинг:

Нема објавен ценовник за рекламирање / Некомерцијален медиум - проект

Промедиа

© Copyright - Промедиа.
Сите права се задржани.

Оваа веб страна нема поврзаност со граѓанската организација „Промедиа“