Професионални онлајн медиуми


Назив на медиум:

Рацин.мк

Импресум:

Главен уредник: Зоран Бојаровски

Редакција: Стојан Синадинов, Мирјана Василева

За Рацин.мк пишуваат: Катерина Колозова, Емилија Целакоска, Тони Поповски, Ацо Лукароски, Љуан Имери, Љубиша Николовски

Издавач: ШОРТКАТ – Друштво за филмска продукција, уметност и издаваштво, Скопје

Веб сајт: 
Контакт:

Адреса: Максим Горки 31A/1, 1000 Скопје, Република Северна Македонија
Е-пошта: info@racin.mk

Сопственик на медиум:

Џабир Дерала

Маркетинг:

Нема објавено ценовник

Промедиа

© Copyright - Промедиа.
Сите права се задржани.

Оваа веб страна нема поврзаност со граѓанската организација „Промедиа“