Професионални онлајн медиуми


Назив на медиум:

Ohridpress.mk

Импресум:

Главен и одговорен уредник: Даниела Спасиќ
Редакција: Новинари: Тони Ангелески, Александра Алексијевска и Реџеп Селман
https://ohridpress.com.mk/?page_id=91394

Веб сајт: 
Контакт:

ул. Македонски просветители бр. 38, локал 10, Охрид
+389 75 453 020
contact@ohridpress.com.mk

Сопственик на медиум:

Младинска мрежа М 19 - Охрид
Тања Митаноска

Маркетинг:

Нема

Промедиа

© Copyright - Промедиа.
Сите права се задржани.

Оваа веб страна нема поврзаност со граѓанската организација „Промедиа“