Професионални онлајн медиуми


Назив на медиум:

Zenski magazin.mk

Импресум:

Одговорен уредник:
Небојша Толески

Редакција: Ирена Ставрова, Љубица Иванова, Наталија Миланова и Даница Караташова

Соработници/колумнисти: Mилица Џаровска, Соња Алексоска Неделковска, Ана Бунтеска, Лазар Иванов, Тања Трајковска, Ана Јовковска и Ирена Јакимова

Веб администратори: Јанко Дракуловски, Никола Стојаноски
https://zenskimagazin.mk/impresum

Веб сајт: 
Контакт:

Фактор Портал ДОО Скопје
Катерина Јордановска Манева
+389 71 222 567
е-пошта: contact@zenskimagazin.mk; katerinajordanovska@yahoo.com
Бул. Митрополит Теодосиј Гологанов 49/2-2

Сопственик на медиум:

Фактор Портал ДОО - Скопје
Александар Манев

Маркетинг:

Објавен ценовник за рекламирање на: https://zenskimagazin.mk/Cenovnik-Zenski-Magazin.pdf

Промедиа

© Copyright - Промедиа.
Сите права се задржани.

Оваа веб страна нема поврзаност со граѓанската организација „Промедиа“