Професионални онлајн медиуми


Назив на медиум:

ТВ Коха

Импресум:
Веб сајт: 
Контакт:

ГТЦ втор спрат, 1200 Тетово, Република Северна Македонија

info@tvkoha.tv

044/331-287
070/224-113
071/329-200
071/329-222

Сопственик на медиум:

Меваип Абдиу

Маркетинг:
Промедиа

© Copyright - Промедиа.
Сите права се задржани.

Оваа веб страна нема поврзаност со граѓанската организација „Промедиа“