Професионални онлајн медиуми


Назив на медиум:

emagazin.mk

Импресум:

Главен и одговорен уредник: Петре Димитров
Редакција: Силвана Жежова, Владимир Николоски

Веб сајт: 
Контакт:

Партизански Одреди 48/1-21, Скопје
+389 (0)70 443 844
+389 (0)78 356 509
redakcija@emagazin.mk

Сопственик на медиум:

Центар за развој и унапредување на новинарството Здружение за развој на новинарството Скопје

Маркетинг:

Нема објавен ценовник за рекламирање, само наведен контакт за маркетинг: Силвана Жежова, +389 (0)70 356 509

Промедиа

© Copyright - Промедиа.
Сите права се задржани.

Оваа веб страна нема поврзаност со граѓанската организација „Промедиа“