Media profesionale online


Emër:

Mediaset.mk

Impressum:

Главен уредник: Горан Јакимовски
Редакција: Рената Зеќовиќ, Елена Петковска и Татјана Маленкова
https://mediaset.mk/za-nas/

Web site: 
Kontakt:

Горан Јакимовски
+389 70 261 695
redakcija@mediaset.mk; mediasetmk.info@gmail.com

Pronar:

ЛТ Треид ДООЕЛ Охрид

Marketing:

Објавен ценовник за рекламирање на: https://mediaset.mk/marketing/

Промедиа

© Copyright - Promedia.
Të gjitha të drejtat e rezervuara

Kjo ueb faqe nuk ka lidhje me organizatën qytetare „Promedia“