Професионални онлајн медиуми


Назив на медиум:

Mediaset.mk

Импресум:

Главен уредник: Горан Јакимовски
Редакција: Рената Зеќовиќ, Елена Петковска и Татјана Маленкова
https://mediaset.mk/za-nas/

Веб сајт: 
Контакт:

Горан Јакимовски
+389 70 261 695
redakcija@mediaset.mk; mediasetmk.info@gmail.com

Сопственик на медиум:

ЛТ Треид ДООЕЛ Охрид

Маркетинг:

Објавен ценовник за рекламирање на: https://mediaset.mk/marketing/

Промедиа

© Copyright - Промедиа.
Сите права се задржани.

Оваа веб страна нема поврзаност со граѓанската организација „Промедиа“