Професионални онлајн медиуми


Назив на медиум:

www.clp.mk

Импресум:

Главен уредник: Џабир Дерала
Одговорен уредник: Дехран Муратов
Уредувачки колегиум, новинарска екипа и автор(к)и Биљана Кордановска,
Маја Ивановска и други
https://clp.mk/impresum/

Веб сајт: 
Контакт:

Максим Горки 31/1, Скопје +389 (0)2 52 09 176 civil@civil.org.mk

Сопственик на медиум:

Здружение на граѓани ЦИВИЛ-Центар за слобода Скопје

Маркетинг:

Нема објавен ценовник за рекламирање/ CLP.MK е портал на ЦИВИЛ за граѓанско новинарство и активизам за јакнење на транспарентноста и одговорноста во пол. процеси

Промедиа

© Copyright - Промедиа.
Сите права се задржани.

Оваа веб страна нема поврзаност со граѓанската организација „Промедиа“