Media profesionale online


Emër:

ina-online.net

Impressum:

Одговорен уредник: Naser Pajaziti
Редакција: Muhamer Pajaziti, Beqir Sina и други
https://ina-online.net/impresum/

Kontakt:

Крсте Мисирков, ТЦ Мавровка Ламела Ц, кат 8, Скопје
+389 (0)2 32 13 086
info@ina-online.net

Pronar:

Medi@rs DOOEL

Marketing:

Објавен ценовник за рекламирање на:
https://ina-online.net/wp-content/uploads/cmimore_ina.pdf

Промедиа

© Copyright - Promedia.
Të gjitha të drejtat e rezervuara

Kjo ueb faqe nuk ka lidhje me organizatën qytetare „Promedia“