Професионални онлајн медиуми


Назив на медиум:

KDPolitik.com

Импресум:

Координатор на проект: Лорик Идризи

Главен уредник: Бардул Заими

Колумнисти: Селајдин Џезаири, Каерина Топалова, Сефер Селими и Џелал Незири

Веб едитор: Амир Изаири

https://kdpolitik.com/impresum/

Веб сајт: 
Контакт:

Адреса: Бул. Илирија бр. 5/2-1, Тетово
Е-меил: kdpolitik@gmail.com; birc.balkan@gmail.com
Контакт телефон: 07076497855

Сопственик на медиум:

Лорик Идризи
Здружение - Балкански институт за регионална соработка

Маркетинг:
Промедиа

© Copyright - Промедиа.
Сите права се задржани.

Оваа веб страна нема поврзаност со граѓанската организација „Промедиа“