Професионални онлајн медиуми


Назив на медиум:

G-sport.mk

Импресум:

Главен уредник: Ристо Ѓамовски
Новинар: Сања Наумовска
http://www.g-sport.mk/ - Импресумот е во најдолниот дел на главната страна

Веб сајт: 
Контакт:

Ристо Џамовски
ул. Гоце Стојчевски бр. 3-4/20, Скопје
contact@g-sport.mk

Сопственик на медиум:

Друштво за компјутерски услуги „Роатан“ ДООЕЛ, Скопје
Ристо Ѓамовски
gjamovski@gmail.com

Маркетинг:

Објавен ценовник за рекламирање на: http://www.g-sport.mk/kontakt/

Промедиа

© Copyright - Промедиа.
Сите права се задржани.

Оваа веб страна нема поврзаност со граѓанската организација „Промедиа“