Media profesionale online


Emër:

setaliste.com.mk

Impressum:

Главен и одговорен уредник: Маја Богоевска
Соработници: Наташа Петанческа, Елена Наумовски

Kontakt:

Филип 2ри Македонски 32 лок.4, Битола
+389 (0)78 496 955
info@setaliste.com.mk

Pronar:

СНММ 7 Инфо Медиа ДОО Битола

Marketing:

Објавен ценовник за рекламирање на:
http://setaliste.com.mk/wp-content/uploads/2017/08/ShetalishteCenovnik.pdf

Промедиа

© Copyright - Promedia.
Të gjitha të drejtat e rezervuara

Kjo ueb faqe nuk ka lidhje me organizatën qytetare „Promedia“