Професионални онлајн медиуми


Назив на медиум:

setaliste.com.mk

Импресум:

Главен и одговорен уредник: Маја Богоевска
Соработници: Наташа Петанческа, Елена Наумовски

Веб сајт: 
Контакт:

Филип 2ри Македонски 32 лок.4, Битола
+389 (0)78 496 955
info@setaliste.com.mk

Сопственик на медиум:

СНММ 7 Инфо Медиа ДОО Битола

Маркетинг:

Објавен ценовник за рекламирање на:
http://setaliste.com.mk/wp-content/uploads/2017/08/ShetalishteCenovnik.pdf

Промедиа

© Copyright - Промедиа.
Сите права се задржани.

Оваа веб страна нема поврзаност со граѓанската организација „Промедиа“