Професионални онлајн медиуми


Назив на медиум:

Inovativnost.mk

Импресум:

Главен и одговорен уредник: Верица Јорданова

Редакција: Верица Јорданова, Дијана Митревска, Бисера Срцева, Сања Наумовска и Љубица Ангелкова.

https://inovativnost.mk/%d0%b8%d0%bc%d0%bf%d1%80%d0%b5%d1%81%d1%83%d0%bc/

Веб сајт: 
Контакт:

Верица Јорданова
+389 70 401 169
jordanova@inovativnost.mk
contact@inovativnost.mk
ул. Борис Крајгер 16/6, 2000 Штип, Македонија

Сопственик на медиум:

Верица Јорданова

Маркетинг:

Објавен контакт телефон и меил адреса за маркетинг услуги: https://inovativnost.mk/%d0%bc%d0%b0%d1%80%d0%ba%d0%b5%d1%82%d0%b8%d0%bd%d0%b3/

Промедиа

© Copyright - Промедиа.
Сите права се задржани.

Оваа веб страна нема поврзаност со граѓанската организација „Промедиа“