Професионални онлајн медиуми


Назив на медиум:

skopskiportal.mk

Импресум:

Главен и одговорен уредник: Кирил Узунов
Во импресум наведен е само главен и одговорен уредник

Веб сајт: 
Контакт:

Костурски херои 5А, Скопје
+389 (0)71 228 213
+389 (0)70 268 485
office@skopskiportal.mk

Сопственик на медиум:

КРИСТИ ДООЕЛ Скопје

Маркетинг:

Објавен ценовник за рекламирање на:
https://skopskiportal.mk/kontakt

Промедиа

© Copyright - Промедиа.
Сите права се задржани.

Оваа веб страна нема поврзаност со граѓанската организација „Промедиа“