Професионални онлајн медиуми


Назив на медиум:

Нова ТВ

Импресум:

Редакција: Биљана Секуловска, Борјан Јовановски, Менче Атанасова Точи, Светлана Јовановска, Соња Трајковска, Дарко Груевски

Веб сајт: 
Контакт:

Адреса: Илинденска 47-3 Скопје,
Контакт телефон: +3892 3 100 105,
E-mail: tvnovaweb@gmail.com

Сопственик на медиум:

Маркетинг:

Објавен ценовник за рекламирање на: https://novatv.mk/marketing/

Промедиа

© Copyright - Промедиа.
Сите права се задржани.

Оваа веб страна нема поврзаност со граѓанската организација „Промедиа“