Професионални онлајн медиуми


Назив на медиум:

meta.mk

Импресум:

Главен и одговорен уредник: Зоран Андоновски
Редакција: Силвана Жежова, Сашо Спасоски и други
https://meta.mk/impresum/

Веб сајт: 
Контакт:

Апостол Гусларот 40, Скопје
+389 (0)2 3109 883
contact@meta.mk

Сопственик на медиум:

Фондација за интернет и општество Метаморфозис Скопје

Маркетинг:

Нема објавено ценовник за рекламирање

Промедиа

© Copyright - Промедиа.
Сите права се задржани.

Оваа веб страна нема поврзаност со граѓанската организација „Промедиа“