Професионални онлајн медиуми


Назив на медиум:

Kulart.mk

Импресум:

Главен и одговорен уредник: Татјана Гогоска
Технички уредник: Елена Максимовска
Соработници: Филип Димкоски и Валентина Ѓоргиевска -Парго
Волонтерски центар-Скопје
https://www.kulart.mk/impresum/

Веб сајт: 
Контакт:

ул. Гиго Михајловски 9-1/14, Скопје
Елена Максимовска
+389 78 44794
info@kulart.mk; contact@kulart.mk

Сопственик на медиум:

КАТ Продукција - Скопје

Маркетинг:

Објавен ценовник за рекламирање на: https://www.kulart.mk/%D0%9C%D0%90%D0%A0%D0%9A%D0%95%D0%A2%D0%98%D0%9D%D0%93%20%D0%9F%D0%9E%D0%9D%D0%A3%D0%94%D0%90-%D0%9A%D0%A3%D0%9B%D0%90%D0%A0%D0%A2.%D0%9C%D0%9A.doc

Промедиа

© Copyright - Промедиа.
Сите права се задржани.

Оваа веб страна нема поврзаност со граѓанската организација „Промедиа“