Professional online media


Medium name:

OFF.NET

Impressum:

Главен уредник и одговорен уредник:
Сашо Мацановски - Трендо

Заменик уредник:
Љупчо Јуруковски

Редакција: Влатко Серафимовски, Илина Јакимовска, Јана Мишо, Филип Нацоски и Душан Раденковиќ

https://off.net.mk/impresum

Web site: 
Contact:

адреса: ул. Генерал Михајло Апостолски 4Б.
1000 Скопје
тел: 02/55-14-014
Сашо Мацановски - Трендо
trendo@trendolend.mk

Medium owner:

Друштво за информирање и разонода
Трендоленд ДОО - Скопје

Промедиа

© Copyright - Promedia.
All rights reserved

This website is not affiliated with the civil society organization „Promedia“