Media profesionale online


Emër:

ulica.mk

Impressum:

Главен и одговорен уредник: Тони Зографски
Соработници: Зоран Михајлов, Кокан Ајановски и други https://ulica.mk/impresum/

Web site: 
Kontakt:

Ул. 3/13, Скопје
+389 (0)70 278 347
info@ulica.mk

Pronar:

Нема информација за организација/правен субјект во чија што сопственост е порталот. На МАРнет има име на Регистрант: Димитар Атанасов

Marketing:

Објавен ценовник за рекламирање на:
https://ulica.mk/marketing/

Промедиа

© Copyright - Promedia.
Të gjitha të drejtat e rezervuara

Kjo ueb faqe nuk ka lidhje me organizatën qytetare „Promedia“