Професионални онлајн медиуми


Назив на медиум:

ulica.mk

Импресум:

Главен и одговорен уредник: Тони Зографски
Соработници: Зоран Михајлов, Кокан Ајановски и други https://ulica.mk/impresum/

Веб сајт: 
Контакт:

Ул. 3/13, Скопје
+389 (0)70 278 347
info@ulica.mk

Сопственик на медиум:

Нема информација за организација/правен субјект во чија што сопственост е порталот. На МАРнет има име на Регистрант: Димитар Атанасов

Маркетинг:

Објавен ценовник за рекламирање на:
https://ulica.mk/marketing/

Промедиа

© Copyright - Промедиа.
Сите права се задржани.

Оваа веб страна нема поврзаност со граѓанската организација „Промедиа“