Професионални онлајн медиуми


Назив на медиум:

DW

Импресум:

Во импресум нема наведено редакција, генерални информации за правниот субјект

Веб сајт: 
Контакт:

Deutsche Welle
Kurt-Schumacher-Str. 3
53113 Bonn
Tel. +49.228-429.0
Fax. +49.228-429-3000
info@dw.com

Сопственик на медиум:

Deutsche Welle

Маркетинг:

Информации за рекламирање на DW глобално: https://dwadsales.com/site/uploads/2019/09/ADSALES_Mediakit_eng-2.pdf

Промедиа

© Copyright - Промедиа.
Сите права се задржани.

Оваа веб страна нема поврзаност со граѓанската организација „Промедиа“