Професионални онлајн медиуми


Назив на медиум:

Fakulteti.mk

Импресум:

Главен уредник: Милена Атанасоска-Манасиева
Редакција: Сребра Ѓорѓијевска, Весна Ивановска-Илиевска и Наташа Бошковска-Златкова
Деск: Тамара Мисирлиевска и Билјана Арсовска
Лектор: Ивана Кузманоска
https://www.fakulteti.mk/impresum

Веб сајт: 
Контакт:

улица: Лондонска 19 локал 7, 1000 Скопје
Марјан Алексовски
+389 75 498621; +389 2 3069609
info@fakulteti.mk; kontakt@fakulteti.mk

Сопственик на медиум:

ЕФ-ТРИ ДОО - Скопје

Маркетинг:

Објавен ценовник за рекламирање на: https://www.fakulteti.mk/marketing/FakultetiMK-cenovnik-2017.pdf

Промедиа

© Copyright - Промедиа.
Сите права се задржани.

Оваа веб страна нема поврзаност со граѓанската организација „Промедиа“