Професионални онлајн медиуми


Назив на медиум:

flaka.com.mk

Импресум:

Главен уредник: Abedin Bilalli
Редакција: Driton Zenku и Linda Limani

Веб сајт: 
Контакт:

Момир Андоноски 37, Гостивар
+389 072 30 30 36; +389 071 70 95 59
info@flaka.com.mk

Сопственик на медиум:

ДРУШТВО ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЕЛЕКТРОНСКИ ВЕСНИК И НОВИНСКА ДЕЈНОСТ ФЛАКА ИНФО ДООЕЛ ГОСТИВАР

Маркетинг:

Објавен ценовник за рекламирање на: https://flaka.com.mk/cmimore/

Промедиа

© Copyright - Промедиа.
Сите права се задржани.

Оваа веб страна нема поврзаност со граѓанската организација „Промедиа“