Професионални онлајн медиуми


Назив на медиум:

autoinfo.mk

Импресум:

Главен и одговорен уредник: Агрон Сулејман
Уредник на рубрика: Дениз Сулејман и други

https://autoinfo.mk/%d0%b8%d0%bc%d0%bf%d1%80%d0%b5%d1%81%d1%83%d0%bc-impressum/

Веб сајт: 
Контакт:

Франклин Рузвелт 47, Скопје
+389 (0)70 756 988
info@autoinfo.mk

Сопственик на медиум:

МЕДИА АРТ ЦЕНТАР Скопје, Здружение на граѓани

Маркетинг:

Нема објавен ценовник за рекламирање, само e-mail адреса: contact@autoinfo.mk

Промедиа

© Copyright - Промедиа.
Сите права се задржани.

Оваа веб страна нема поврзаност со граѓанската организација „Промедиа“