Професионални онлајн медиуми


Назив на медиум:

АКО

Импресум:

Главен и одговорен уредник: Емилија Лазаревска
Соработници: Силвана Бркуљан, Билјана Н. Тошевски, Веле Митаноски и други
https://ako.mk/%d0%b8%d0%bc%d0%bf%d1%80%d0%b5%d1%81%d1%83%d0%bc/

Веб сајт: 
Контакт:

Гоце Делчев 14, Скопје
+389 (0)70 267 307
aktuelno.media@gmail.com

Сопственик на медиум:

ЦПИН АКО2016 Скопје

Маркетинг:

Објавен ценовник за рекламирање на: http://ako.mk/ad/MARKETING_PONUDA_AKO.pdf

Промедиа

© Copyright - Промедиа.
Сите права се задржани.

Оваа веб страна нема поврзаност со граѓанската организација „Промедиа“