Media profesionale online


Emër:

Brif.mk

Impressum:

Главен уредник: Тони Николовски
Редакција: Тони Николовски, Илин Николовски и Aнета Василева
https://www.brif.mk/impresum/

Web site: 
Kontakt:

Илин Николовски
ilin.nikolovski@brif.mk; +389 71 285385
Тони Николовски
kontakt@brif.mk; +389 71 230715

Pronar:

Друштво за дигитални медиуми - БАБИНСКИ ДООЕЛ

Marketing:

Објавен ценовник за рекламирање на: https://www.brif.mk/wp-content/uploads/2015/08/BRIF_cenovnik_za_reklamiranje.pdf

Промедиа

© Copyright - Promedia.
Të gjitha të drejtat e rezervuara

Kjo ueb faqe nuk ka lidhje me organizatën qytetare „Promedia“