Професионални онлајн медиуми


Назив на медиум:

Brif.mk

Импресум:

Главен уредник: Тони Николовски
Редакција: Тони Николовски, Илин Николовски и Aнета Василева
https://www.brif.mk/impresum/

Веб сајт: 
Контакт:

Илин Николовски
ilin.nikolovski@brif.mk; +389 71 285385
Тони Николовски
kontakt@brif.mk; +389 71 230715

Сопственик на медиум:

Друштво за дигитални медиуми - БАБИНСКИ ДООЕЛ

Маркетинг:

Објавен ценовник за рекламирање на: https://www.brif.mk/wp-content/uploads/2015/08/BRIF_cenovnik_za_reklamiranje.pdf

Промедиа

© Copyright - Промедиа.
Сите права се задржани.

Оваа веб страна нема поврзаност со граѓанската организација „Промедиа“