Професионални онлајн медиуми


Назив на медиум:

Brif.mk

Импресум:

Главен уредник: Илин Николовски
Редакција: Анета Тасова, Владимир Ставров
https://www.brif.mk/impresum/

Веб сајт: 
Контакт:

Илин Николовски
ilin.nikolovski@brif.mk; +389 71 285385

Сопственик на медиум:

Друштво за дигитални медиуми - БАБИНСКИ ДООЕЛ

Маркетинг:

Објавен ценовник за рекламирање на: https://www.brif.mk/marketing/

Промедиа

© Copyright - Промедиа.
Сите права се задржани.

Оваа веб страна нема поврзаност со граѓанската организација „Промедиа“